Scholenbouw

Ontwerp, bouw, begeleiding, toezicht en eventueel onderhoud onder één dak

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Een goede school bouwen vereist specialistische kennis

De afgelopen jaren hebben wij een flink aantal scholen gebouwd en verbouwd. Denk hierbij aan basisscholen, scholen voor hoger- en middelbaar onderwijs alsmede voor beroepsonderwijs. Deze schoolgebouwen zijn, tot volle tevredenheid van schoolbesturen, leraren én leerlingen, gerealiseerd.

De ‘brede’ school neemt tegenwoordig een belangrijke plaats in. Het is een school die nauw samenwerkt met bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Een mooie gymzaal hoort hier bijna altijd bij. Al deze diverse vormen van onderwijs brengen met zich mee, dat er steeds andere eisen aan het gebouw worden gesteld. Onze kennis op dit gebied is dan ook up-to-date. De bouw van een schoolgebouw of kinderdagverblijf hoeft overigens niet uitsluitend via een inschrijving tot stand te komen. Scholen en gemeenten kunnen bij ons rechtstreeks terecht voor een totaalpakket van hun pand. Dit houdt in dat wij ontwerp, bouw, begeleiding, toezicht en eventueel onderhoud van het gebouw kunnen verzorgen. Deze vorm van opdrachtverstrekking kan een aanzienlijke kostenbesparing opleveren.

Kleine bouwplaats

Veelal werd een nieuwe school op de plek van de oude school, of in de directe nabijheid gebouwd. Dit betekent bijna altijd bouwen op een zeer kleine bouwplaats en in een vaak zeer dicht bebouwde stedelijke omgeving. Logistiek zijn dit uitdagingen waar wij ons in thuis voelen.

Onze werkwijze

Hieronder staat onze werkwijze in grote lijnen weergegeven. Hierbij hebben wij het proces in vier stappen verdeeld. U bepaalt zelf uw betrokkenheid bij het project en bij welke fase u wilt instappen.

Haalbaarheidsstudie

Eerst rekenen dan tekenen, projectdefinitie, programma van eisen

Teamvorming

Keuze maken in ontwerpende en uitvoerende partners

Uitwerking

Ontwerp definitief maken, budgetbewaking, vergunning aanvragen en diverse procedures starten

Realisatie

Werkvoorbereiding, uitvoering, oplevering, nazorg en beheer

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Heeft u een vraag over een project? Of wilt u kennismaken? Neem dan contact op.

Vrijblijvende afspraak Mail uw vraag