CO₂-Prestatieladder

Bij R.A. van Leeuwen Bouwbedrijf B.V. (van Leeuwen) streven we ernaar om de impact van onze activiteiten op het milieu te minimaliseren. De CO₂-Prestatieladder, beheerd door Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), helpt ons deze doelen te bereiken. Hiermee meten, evalueren en verminderen we onze CO₂-uitstoot en verminderen we onze ecologische voetafdruk. Het is een bewijs van ons streven naar duurzaamheid en verantwoord ondernemen, waardoor we bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering en de toekomst van ons bedrijf versterken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over onze betrokkenheid bij de CO2-Prestatieladder en onze voortdurende inspanningen om onze CO2-uitstoot te verminderen. Van Leeuwen hanteert een CO2-managementsysteem volgens de CO2-Prestatieladder niveau 3.

CO₂-Doelstelling

Van Leeuwen zet zich actief in om CO₂-uitstoot te verlagen en de impact op het milieu te minimaliseren. Wij berekenen jaarlijks onze CO₂-footprint en stellen aan de hand van dit meetpunt doelstellingen op. Van Leeuwen hanteert de CO₂-Prestatieladder om prestaties op het gebied van milieu inzichtelijk en meetbaar te maken. De doelstelling waar we komende jaren naartoe werken is een verlaging van de CO₂-emissie van minimaal 10% voor 2026 ten opzichte van 2022.

CO2-reductiedoelstelling scope 1

Scope 1: Directe uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie zoals brandstof en gas.
Denk hierbij aan de uitstoot van ons wagenpark en het gebruik van gas om ons kantoor te verwarmen. Voor 2023 hebben we ons tot doel gesteld om de uitstoot in scope 1 met 10% te reduceren ten opzichte van 2022.
Maatregelen:

 • Elektrificeren van ons wagenpark
 • Minder verbruik van Diesel
 • Actief werken aan minder kilometers op de weg
CO2-reductiedoelstelling scope 2 & Business Travel (uit scope 3)

Scope 2: Indirecte uitstoot door gebruik binnen de organisatie, maar welke elders wordt opgewekt zoals elektriciteit.
Voor scope 2 willen wij in 2026 een reductie hebben gerealiseerd van 60% ten opzichte van 2022.
Maatregelen:

 • 100% Groene stroom 2023
 • Zonnepanelen op ons dak in Alphen aan den Rijn 2024
 • LED- verlichting 2023
 • 75% van het elektrisch (hand-) gereedschap moet werken op accu i.p.v. elektra 2023
 • Bedrijfsafval scheiden in werkplaats 2024
Communicatie

Het is belangrijk dat we structureel communiceren over de CO2 uitstoot, de doelstellingen en de maatregelen. In ons communicatieplan is opgenomen op welke wijze we intern en extern communiceren.

Van Leeuwen heeft zichzelf ten doel gesteld periodiek (tweemaal per jaar) intern en extern communiceren over:

 • Het energiebeleid en de reductiedoelstellingen van het bedrijf;
 • De genomen maatregelen;
 • Het huidig energiegebruik en de trends binnen het bedrijf;
 • De behaalde reductie in CO2-uitstoot;
 • De projecten met verkregen met CO2-gunningsvoordeel;
 • De mogelijkheden voor medewerkers tot het leveren van individuele bijdrage(n).
Documenten

CO2-Prestatieladder Certificaat

CO2-Reductiedoelstellingen

CO2 Emissieverantwoording 2022

CO2 Footprint 2022