Nieuwbouw Brede School Noordwijk aan Zee

De huisvesting van basisschool Wakersduin voldoet niet meer aan de hedendaagse functionele en technische eisen die aan een schoolgebouw worden gesteld. Om deze reden zal de bestaande huisvesting worden gesloopt en nieuwbouw voor in de plaats komen. De nieuwbouw gaat huisvestingsruimte bieden aan de nieuwe fusieschool Zeehonk Wakersduin als eveneens aan kinderdagopvangorganisatie Pinokkio, hierna te noemen: Brede School Noordwijk aan Zee.

Segment
Scholenbouw

Bouwbedrijf R.A. van Leeuwen B.V. is de bouwkundige aannemer van de nieuwbouw van de Brede School Noordwijk aan Zee. Wij starten in week 15 van 2022 met de voorbereidende werkzaamheden. Het project omvat de sloop van de bestaande school en de nieuwbouw huisvesting fusieschool Zeehonk Wakersduin en kinderdagopvangorganisatie Pinokkio. Het tweelaagse bouwdeel van de bestaande huisvesting van Wakersduin gaat gedurende de bouw dienstdoen als tijdelijke huisvestingvoorziening voor de school. De rest van de school is inmiddels al verhuisd en leeggeruimd.

Planning: 

  • Week 16/17 start bouwplaats inrichting.
  • Schoolplein verplaatsen week 17/18.
  • Week 18 start van sloopwerkzaamheden, bijna alle aan-en afvoer van materialen vindt plaats via de Hoogwakersbosstraat. Bij de sloopwerkzaamheden zijn geluids-en stofhinder onvermijdelijk. Wij zullen hierbij rekening houden met de omgeving en waar nodig maatregelen treffen. Deze werkzaamheden nemen ca. 5 weken in beslag.
  • Week 26/27 zal ca. gestart worden met de paalfundering van de nieuwe school. Wij gebruiken hiervoor een boortechniek. De overlast voor de omgeving wordt hiermee zoveel mogelijk beperkt.

 

 

Documenten:

Omwonendenbrief 

 

 

 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Heeft u een vraag over een project? Of wilt u kennismaken? Neem dan contact op.

Vrijblijvende afspraak Mail uw vraag