Aandacht voor mens, milieu en omgeving

Vandaag de dag vraagt men van bedrijven om nog bewuster en zorgvuldiger met de leefomgeving om te gaan. MVO en duurzaamheid zijn onderwerpen waarin wij continu nieuwe manieren zoeken om bij te dragen aan een beter milieu en leefomgeving.
Dat kun je ook doen op kleinere schaal. Zo zijn wij bijvoorbeeld begonnen met het gebruik van voorBIJΒ©-papier van de firma Waardewenders B.V. bij de productie van onze visitekaartjes. VoorBIJΒ©-papier is papier met bloemrijk bermgras. Waardewenders regisseert circulaire ketens die reststromen verwaarden tot grondstof voor nieuwe producten.
We zijn trots op deze samenwerking!