Houten woning Zoeterwoude

Recentelijk zijn wij gestart met de bouw van een houten woning in Zoeterwoude.

Deze woning zal uitzicht bieden op de weidse polders. Het huis zweeft net boven het glooiende maaiveld. De verplicht enkelvormige kap staat parallel aan de waterkant. Onder de nok verbindt een 32 meter lange zone de gesloten straatzijde met de open waterzijde. In de lengterichting heeft de woonruimte 10 beuken. De houten spanten maken het één geheel, maar geen enkele beuk is gelijk. Het geeft het huis veel ruimtelijke variatie in beide richtingen.

Gerelateerd nieuws